VHL Lokaal: weinig daadkracht college bij aanpak verkeersknelpunten.

 

  •   140 keer gelezen

 

LEERDAM • Oppositiepartij VHL Lokaal ziet weinig daadkracht van het college bij de aanpak van verkeersknelpunten.

 Ik ben bang dat we pas over 1,5 jaar resultaten zullen gaan zien", zei fractievoorzitter Teus Meijdam dinsdagavond in de commissie tijdens de behandeling van de mobiliteitsvisie. Het zal nog zeker een jaar duren voordat de visie is vertaald in concrete plannen, terwijl daarna pas kan worden gestart met de uitvoering. "Voor heel veel problemen is dat veel te laat. We zijn weer aan het uitstellen."

Lees verder

VHL Lokaal bij NL Doet

VHL Lokaal heeft op 16 maart 2019 meegedaan met NL Doet. Op uitnodiging van de molenstichting SIMAV, hebben zij de handen uit de mouwen gestoken bij de Middelmolen in Molenaarsgraaf, waar het brugdek en het hekwerk vervangen moest worden en bij de molen in Noordeloos, waar snoeiwerk gedaan moest worden. John van der Velden hees zich in het timmermanspak in Molenaarsgraaf en Ellie meijdam en Wim van Dijk waren voor één dag hovenier.

Waterschapsverkiezingen: stem deskundig en lokaal!

Op 20 maart 2019 zijn er weer verkiezingen, dit keer niet voor de gemeenteraad, maar voor waterschap Rivierenland. Voor deze verkiezingen zijn de samenwerkende lokale partijen (LRR) een samenwerking aangegaan met de landelijke niet politieke Algemene Waterschapspartij (AWP). Beide partijen hebben tot doel de lokale stem van de burger te vertolken in het bestuur van het Waterschap Rivierenland. Bij de komende verkiezingen komen ze uit met een gezamenlijke lijst onder de naam AWPenLRR. 

 Als lokale partij in de gemeenteraad steunen wij de AWPenLRR vanwege haar onafhankelijkheid, lokale betrokkenheid en deskundigheid. Vandaar ook dat ons raadslid Teus Meijdam op de lijst staat. Vindt u, net als wij, het lokale geluid belangrijk in het waterschapsbestuur, stem dan lijst 2, AWPenLRR!

 

De speerpunten van de AWPenLRR zijn samengevat:

 

Lees verder

kick-off campagne VHL Lokaal

                                                                             

Op 13 oktober was de kick-off van de verkiezingscampagne 2018 voor de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. VHL Lokaal was hier op volle sterkte aanwezig in Leerdam bij het hofje van mevrouw van Aerden. De straat was op aanwijzing van burgemeerster Bruinsma afgesloten waardoor de veiligheid voor de deelnemers was gegarandeerd.

Verkiezingsdebatten gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 november 2018 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd.

 In de aanloop naar deze verkiezingen wordt een aantal debatten georganiseerd. Hierin krijgen de diverse politieke partijen de mogelijkheid hun plannen en ideeën met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden kenbaar te maken aan het publiek. Een mooi moment voor de kiezer om een beeld te krijgen van wat de diverse partijen met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor ogen hebben.

 

Aanbod debatten

In totaal worden er vijf debatten georganiseerd:

Lees verder