Waterschapsverkiezingen: stem deskundig en lokaal!

Op 20 maart 2019 zijn er weer verkiezingen, dit keer niet voor de gemeenteraad, maar voor waterschap Rivierenland. Voor deze verkiezingen zijn de samenwerkende lokale partijen (LRR) een samenwerking aangegaan met de landelijke niet politieke Algemene Waterschapspartij (AWP). Beide partijen hebben tot doel de lokale stem van de burger te vertolken in het bestuur van het Waterschap Rivierenland. Bij de komende verkiezingen komen ze uit met een gezamenlijke lijst onder de naam AWPenLRR. 

 Als lokale partij in de gemeenteraad steunen wij de AWPenLRR vanwege haar onafhankelijkheid, lokale betrokkenheid en deskundigheid. Vandaar ook dat ons raadslid Teus Meijdam op de lijst staat. Vindt u, net als wij, het lokale geluid belangrijk in het waterschapsbestuur, stem dan lijst 2, AWPenLRR!

 

De speerpunten van de AWPenLRR zijn samengevat:

 

Lees verder

kick-off campagne VHL Lokaal

                                                                             

Op 13 oktober was de kick-off van de verkiezingscampagne 2018 voor de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. VHL Lokaal was hier op volle sterkte aanwezig in Leerdam bij het hofje van mevrouw van Aerden. De straat was op aanwijzing van burgemeerster Bruinsma afgesloten waardoor de veiligheid voor de deelnemers was gegarandeerd.

Verkiezingsdebatten gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 november 2018 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd.

 In de aanloop naar deze verkiezingen wordt een aantal debatten georganiseerd. Hierin krijgen de diverse politieke partijen de mogelijkheid hun plannen en ideeën met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden kenbaar te maken aan het publiek. Een mooi moment voor de kiezer om een beeld te krijgen van wat de diverse partijen met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor ogen hebben.

 

Aanbod debatten

In totaal worden er vijf debatten georganiseerd:

Lees verder

nieuw beeldmerk voor VHL Lokaal voor de verkiezingen 2018

VHL Lokaal is klaar voor de verkiezingen van 21 november 2018. Er zijn diverse gadgets met ons nieuwe beeldmerk, dat ontworpen is door ons lid Nicky van Beusekom.

Het beeldmerk bevat naast ons logo ook de slogan van VHL Lokaal "DICHT BIJ MENSEN". VHL Lokaal staat dicht bij mensen en wil samen met de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden een mooie nieuwe gemeente bouwen waar aandacht voor elkaar is!!

VHL Lokaal "Dicht bij de natuur".

VHL Lokaal heeft als slogan "Dicht bij mensen", maar VHL Lokaal staat ook dicht bij de natuur. Wij vinden dat we zuinig moeten zijn op onze historische landschappen en natuurmonumenten in de Gemeente Vijfheerenlanden. In ons verkiezingsprogramma spreken we over de grote rol van Recreatie en Toerisme in ons gebied. Natuurbeheer, Recreatie en Toerisme kunnen hand in hand gaan en dienen elkaar te versterken.

Natuurgebieden moeten we behouden, agrariërs hebben hier een belangrijke rol in die zij gelukkig ook vervullen. De natuur is er om van te genieten en om de flora en fauna die in dit gebied groeit en leeft te behouden voor de komende generaties!! Dit kan alleen in goede afstemming met belanghebbenden en natuurorganisaties. VHL Lokaal zal initiatieven op dit gebied zeker ondersteunen!!